İklim Değişikliği

İklim Değişikliği Hakkında

Ekosistemlerin tahribatı ve sera gazı salınımlarındaki artış, atmosferdeki karbondioksit gazının artışıyla birlikte iklimin ısınma yönündeki değişimine neden olmaktadır. Etkileri küresel, bölgesel ve yerel ölçekte kara ve denizel ekosistemlerde, insan ve yaban yaşamı üzerinde giderek artmaktadır. Bilimsel veriler, yirminci yüzyıldaki artan ısınma eğilimleri için baskın nedenin, insan faaliyetleri olduğu ortaya konmuştur. 


Projeyi İncele Deniz Suyu Sıcaklığı İzleme
Projeyi İncele Yeni Balıklar