Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın Detaylandırılması Projesi

Proje ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi için deniz ve kıyı alanının entegre edildiği yönetim planının güncellenmesi hedeflenmiştir.

İki aşamadan oluşan ve toplam uygulama süresi dokuz ay olup 2022 Şubat ayında sonlanacak olan Proje’nin ilk aşaması, ilgili paydaşların katılımı ile mevcut durum analizini, ikinci aşama ise Yönetim Planı’nın revizyonunu kapsamaktadır.

Proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) koordinasyon ve iş birliği, Akdeniz Koruma Derneği yürütücülüğü ve Özel Çevre Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi’nin (The Specially Protected Areas Regional Activity Centre, SPA-RAC) desteği ile uygulanmaktadır. 

Proje Galerisi