Yeni Balıklar Projesi

İstilacı türlerin (yeni balıklar) yerli türler ve habitatlar üzerinde yarattığı baskının ve ekonomik zararın en aza indirilmesi için yapılması gerekenlerin başında; istilacı türlerin avlanarak denizden uzaklaştırılması ve insan sağlığı için tehdit oluşturmayan türlerin satışa sunularak balıkçılık mesleğinin desteklenmesi geliyor.

Bunun için 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz Lezzetli İstilacılar Projesi ile Gökova Körfezinde yaşayan istilacı türlerin, balıkçılar ve yöre halkına tanıtılması için iletişim çalışmaları düzenlendi. İstilacı türlerin, ekosistem ve balıkçılığa etkileri, balon balığı gibi insan sağlığına zararlı türlerin yanı sıra lezzeti bakımından tercih edilebilir türler de tanıtıldı. Söz konusu türlerle ilgili çeşitli pişirme yöntemlerinin anlatıldığı broşürler hazırlanıp, “Yeni Tatlar Yeni Balıklar Akyaka’da” isimli festival düzenlendi. Bu çalışma, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin ortaklığında Akdeniz Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Ağı (MedPAN)’nın desteği ile gerçekleştirildi.

Yeni balık türlerinin, AKD’nin yürüttüğü izleme çalışmaları ve su ürünleri kooperatiflerinin geri bildirimleri doğrultusunda artmakta olması nedeniyle 2019-2021 yılları arasında GEF Küçük Destek Programı (SGP)’nin desteği ile projenin kapsamı genişletilerek uygulanmıştır. Böylece yeni balık türlerine yönelik stok analizi, algı araştırması ve bu balık türlerinin tüketim tercihleri arasına girebilmesi için iletişim çalışmaları yürütülmüştür. Kaş, Akyaka, Bodrum, İstanbul, İzmir ve Ankara’dan şeflerin gönüllü katılımıyla Aslan balığı başta olmak üzere yeni balık türleri restoran menülerine girmiştir.

Proje Galerisi