Akdeniz Koruma Derneği ve Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

06.11.2023

Akdeniz Koruma Derneği’nin “Doğal ve Kültürel Mirası Koruma ve Gelecek Nesillere Aktarma” programı çerçevesinde Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı. AKD Doğa Koruma Yöneticisi Funda Kök ve İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından imzalanan protokol ile Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğünün özgün projesi olan Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Protokol kapsamında, denizel ekosistemler ve sulak alan ekosistemlerinin öncelikle anlaşılması, biyoçeşitliliğin önemi, çevre koruma alanları ve işlevi, nesli tehlike altındaki türler, ekosistemlerin korunması ve restorasyonu temel eğitim konuları arasında olacak. Disiplinlerarası yaklaşımla öncelikle bilimsel düşünme ve problem çözme becerisini temel alan, oyuna dayalı, öğrenci merkezli eğitimler uygulanacak. Okullardaki atölyelerle birlikte okul dışında doğada gözlem ve incelemelere dayalı eğitimler düzenlenecek.

İmza törenine, Akdeniz Koruma Derneği Kurumsal İletişim ve Yönetim Danışmanı Zeynep Muti, Eğitim Yöneticisi Funda Bayraktar, Muğla İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Seyit Güven Yılmaz ve Ar-Ge Biriminden Şule Armutçuğlu katıldı.

Mavi Yeşil Okullar Projesi

Mavi Yeşil Okullar Projesi ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olmuş ve Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-SCH) faaliyeti çerçevesinde 250 bin Avro hibe desteği almıştır.