Datça'da Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi Çağrısı!

19.01.2023

Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizde yaşanan depremler sebebiyle tüm enerjimizi ve dikkatimizi depremden etkilenen bölgelerimize veriyoruz. 

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen ‘Ekosistem Restorasyonu için Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’ kapsamında Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi, 22 Şubat'ta Datça'da düzenlenecek. 

Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan sivil oluşumların, fikir ve çalışmalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri, ilgili konulardaki destek ve engelleri değerlendirebilecekleri bir zemin oluşturarak, dayanışmayı arttıracak önerilerin bu zeminde toplanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Atölye sonucunda, gönüllü sivil toplum örgütleri arasında kıyı ve deniz alanlarını korumak için etkin bir iletişim ağı oluşturmak, katılımcı ve sürdürülebilir bir eylem planı geliştirmek hedeflenmektedir.

Dernek olarak, ekosistem odaklı bütünsel bakış açısı ve iş birliğini önceleyen bir yaklaşımla hareket etmeye özen göstermekte ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yürütülen bir çok farklı çalışmada paydaş olarak yer almaktayız. Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi’ne ev sahipliği yaparak, deniz ve kara habitatlarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanı Yönetim Planı’nın çok paydaşlı izlenmesi ve denizel alanlarda uygulanmasına destek olmayı amaçlıyoruz.

Datça’da gerçekleştirilecek atölye ile Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleriyle tanışma, çalışma kültürleri hakkında bilgilenme ve birbirlerinden öğrenme fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm Sivil Toplum Örgütleri ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanı Yönetim Planı’nın paydaşları, Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi’ne başvurmaya davetlidir.

Sivil Toplum Diyaloğu Atölyesi 22.02.2023 tarihinde gerçekleşecek ve bir (1) gün sürecektir. Katılım sağlamak isteyen her oluşum, karar alma sürecinde aktif bir (1) üyesiyle Atölye’ye katılım başvurusu göndermeye davetlidir. Atölye’nin programı, katılımcıların doldurdukları başvuru formlarındaki görüşler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Atölye sonunda düzenlenecek rapor katılımcıların değerlendirmesi ve varsa eklemeleri için e-posta aracılığıyla paylaşılacak, olası değişiklikler sonrasında final rapor yeniden tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.

Katılmak isteyenlerin 27.01.2023 tarihine kadar başvuru formunu doldurması rica ederiz. Atölye’nin yeri, saati ve programı ile ilgili detaylı bilgi, katılımı kesinleşen paydaşlarla formda belirttikleri e-posta adresi üzerinden paylaşılacaktır.

Her türlü sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Formu