Deniz Koruma Alanı-Saha Yöneticisi Arıyoruz!

22.08.2022

Akdeniz Deniz Ekosistemlerinin Restorasyonu programı kapsamında Datça'da Deniz Koruma Alanı - Saha Yöneticisi arıyoruz!

 • Sorumluluklar

  • Bölgedeki yerel yönetimler ve kamu kurumları, üniversite, sivil toplum örgütleri, balıkçı kooperatifleri, liman ve marina merkezleri, turizm işletmeleri, restoranlar vb. alan kullanıcıları ve paydaşlarla ilişkileri yönetmek, belirlenen amaçlara yönelik toplantılar düzenlemek ve kurumlar tarafından düzenlenen paydaş toplantılarında derneği temsil etmek
 • Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, kültür ve yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve tespitlerini proje yöneticisine raporlamak
   • Bölge halkına Deniz Koruma Alanı‘nın denizler için gerekliliklerini ve onları olumlu yönde nasıl etkileyeceğinden bahsetmek
  • Deniz Koruma Alanı‘nın gereklerinin uygulanması noktasında kamu kurumlarına destek olmak
 • Bölgedeki Balıkçı ve Su Ürünleri Kooperatifleri ile iyi ilişkiler geliştirmek. Kooperatiflerin kısa ve uzun vadeli sorunlarını saptamak ve üyelerle birlikte ortak çözümler bulmak
 • Sürdürülebilir avcılık faaliyetleri hakkında, kooperatif üyelerine mevcut yasaları aktarmak, yeni teknolojiler ve uygulamalarla tanıştırmak
 • Yöredeki ilk ve orta öğretim kurumları ilişkiler geliştirerek öğrencilere yönelik denizel/karasal ekosistemlerin varlığı, korunması, çevre farkındalığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin eğitim/gezi programları oluşturmak, uygulanmasını sağlamak
 • Turizm işletmecileri ile “Doğal Çevrenin Tanınması/Korunması” tema amaçlı gezi programları oluşturmak-uygulamak ve turistler/gezi tekneleri için uyarıcı/bilgilendirici/öğretici basılı broşürlerin hazırlanması sürecini yönetmek, hazırlanan bilgilendirici materyallerin dağıtımını sağlamak
 • Yöre halkı ve paydaşlardan projeye ilişkin gelen bilgi, öneri, ihtiyaç ve bildirilecek tehditleri değerlendirmek, proje yöneticisine rapor etmek
 • Bölgedeki yerel basın grupları ile yakın ilişkide kalmak Tüm faaliyetlerini saha raporu şeklinde kayıt altına almak ve Proje Yöneticisine raporlayarak bilgi akışının sürekliliğini sağlamak
 • AKD’nin yürüttüğü proje ve programların görevli bulunduğu sahadaki operasyonlarının her türlü lojistik, destek vb. sağlamak
 • Saha Yöneticisi bölgesinde kullanılacak ve sorumluluğuna tahsis edilmiş tüm araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarının takibini sağlamak


Nitelikler

 • Üniversitelerin fen, mühendislik ve sosyal bilimler fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak
 • Sivil Toplum Kuruluşu, kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar, özel sektör veya akademik alanlarda en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek İngilizce ve Türkçe raporlama, plan oluşturma deneyimine sahip olmak
 • MS Ofis programlarına hâkim olmak
 • Datça’da ikamet etmek ya da ikamet edebilecek olmak
 • Tercihen resmi kurum ve kuruluşların verdiği Amatör Denizci Belgesi, Gemi Adamı Belgesi vb. gibi belgelere sahip olmak ve bu alanda daha önce çalışmış olmak
 • B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü olmak
 • Tercihen En az CMAS 3* ya da dengi dalış sertifikasına sahip olmak ve sualtında bilimsel araştırma ve deney yapma yeteneklerine sahip olmak
 • İnsan ilişkileri ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak


Başvuruların Değerlendirilmesi


 • Adayların, CV’lerini, başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile [email protected] adresine, mail başlığına başvurulan pozisyonun adını yazarak 9 Eylül 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • İş tanımındaki minimum şartları karşılayan adayların başvuruları incelenecek ve son elemeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir.