Fethiye-Göcek Saha Yöneticisi Arıyoruz!

04.06.2024

Göcek ofisimizde görev almak üzere Saha Yöneticisi arıyoruz! Denize ve doğaya tutkulu adayların başvurularını bekliyoruz!

Adayların 10 Haziran 2024 tarihine kadar özgeçmişlerini başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile [email protected] adresine, e-posta başlığına başvurulan pozisyonun adını yazarak iletmeleri gerekmektedir.

Pozisyon: Fethiye – Göcek Saha Yöneticisi

Lokasyon: Fethiye veya Göcek

Çalışma Durumu: Yarı zamanlı

Nitelikler

Eğitim: Lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi.

Dil Bilgisi: İyi düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce becerisine sahip, iş hayatında İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen

Yerleşim Yeri: Fethiye veya Göcek’te ikamet eden veya hızla taşınabilecek durumda olan.

Deneyim: Sivil toplum veya özel sektörde ulusal veya uluslararası projelerde deneyimli.

Bilgi ve Beceriler: Microsoft Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme, proje ve etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve raporlanması konularında bilgili ve deneyimli.

Ekstra Nitelikler: Tercihen doğa koruma alanında gönüllü veya profesyonel deneyim. Dernek içindeki diğer birimlere destek olma konusunda istekli.

Sorumluluklar

Proje ve İş Paketleri Yönetimi: Dernek stratejisi kapsamında ilgili hedeflere ulaşmak için proje ve sorumlu olduğu iş paketleri ile ilgili etkinliklerin planlanlamak ve yürütmek, düzenli raporların zamanında hazırlamak ve ilgili departman yöneticileri ve gerektiğinde bağışçılara yönelik ile bilgilendirmeleri yapılmak.

Temsil ve Organizasyon: Görevlendirilmesi halinde derneği toplantılarda temsil etmek, yürüttüğü peorje ve iş paketleri kapsamında toplantı ve etkinliklerini organize etmek ve raporlamak.

İdari Görevler: Ofis yönetimi ve ilgili idari görevlerin yerine getirilmesi. Ekip üyelerinin proje sahasındaki faaliyetlerini yerine getirmelerinde lojistik ve diğer konularda destek olmak.

İşbirliği ve İlişkiler: Proje ortaklarıyla yakın çalışmak ve olumlu ilişkiler kurmak.

Doğal Kaynak Yönetimi: Projelerin uygulama sahalarında doğal kaynakların korunması ve yönetimine ilişkin yerel ve bölgesel toplantılara katılmak. Gündemi takip etmek ve departman koordinatörünü bilgilendirmek.