Gökova Körfezi UNESCO Yeşil Vatandaşlar Kampanyasında Örnek Projeler Arasında!

07.02.2022

Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanında İklim Değişikliği Dayanıklılığının Artırılması projemiz, UNESCO Yeşil Vatandaşlar (Green Citizens) kampanyasının örnek gösterilen projeleri arasında yer aldı.

UNESCO tarafından kurulan ve doğa için yeni bir girişim olan #unescogreencitizens kampanyası, dünyanın farklı yerlerinde doğa için yenilikçi ve tekrarlanabilir fikirleri hayata geçirenleri bir araya getiriyor. Bu kapsamda kampanya, karşı karşıya kalınan çevresel acil durumlara yönelik kolektif eylemleri desteklemek, taahhütleri güçlendirmek ve değişim arzusunu iyi yöne evirmek için güçlerin birleştirilmesini amaçlıyor. Okyanusların önemi, biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kalkınma eğitimleri ile yerel ve yerli bilginin yaygınlaşması, kampanyaya katılan yeşil vatandaşların çalışma konularını oluşturuyor. Platform üzerinden şirketler, medya kanalları ve gönüllüler destek vermek istedikleri projelerle iletişime geçebiliyor.

Akdeniz Koruma Derneği Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanında İklim Değişikliği Dayanıklılığının Artırılması projesi, kampanyaya Türkiye’den seçilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. 2012’den bu yana Gökova Körfezi’nde Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu, Derneğin öncelikli çalışma konularından. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı iş birliği ve Fauna Flora International desteğiyle başlayan ve sürdürülen çalışmalar Avrupa Birliği, Medfund, Blue Marine Foundation, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmeye devam ediyor. Tüm bunlar tür ve habitatların korunmasına katkı sağlarken bir yandan da ekosistem temelli yaklaşım ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyerek geleneksel kıyı balıkçılığını sürdüren balıkçıların meslekteki varlığını güvence altına alıyor. Ayrıca yerel halk için sağlıklı bir yuva ve kültürleri için bir temel oluşturmanın yolunu açıyor. UNESCO Green Citizens kampanyası, herkesi Gökova Körfezi'yle birlikte bu kampanyada yer alan tüm çalışmaları desteklemeye davet ediyor.