Gökova Saha Destek Sorumlusu Arıyoruz!

04.12.2023

Gökova ofisimizde görev almak üzere Saha Destek Sorumlusu arıyoruz! Denize ve doğaya tutkulu adayların başvurularını bekliyoruz!

Adayların özgeçmişlerini başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile [email protected] adresine, e-posta başlığına başvurulan pozisyonun adını yazarak iletmeleri gerekmektedir.

Çalışma Yeri: Akyaka

Sorumlu Olduğu Alan: Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi

Nitelikler:

  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip
  • İyi düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce becerisine sahip, iş hayatında İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen,
  • Muğla Akyaka ve çevresinde ikamet eden veya taşınabilecek,
  • Sivil toplum veya özel sektörde ulusal veya uluslararası projelerde deneyime sahip,
 • Proje ve etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve raporlanması konusunda bilgi ve deneyime sahip,
 • Microsoft Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Tercihen doğa koruma alanında gönüllü veya profesyonel deneyim sahibi,
 • Görevi dışında sorumluluk alma konusunda esnek,
 • Dernek içindeki diğer birimlere destek olma konusunda istekli adaylar aranmaktadır.

 • Sorumluluklar:
 • Projelerin etkinliklerini planlamak, yürütmek ve Program Koordinatörü ile diğer ekip üyelerine düzenli bilgilendirmeler yapmak,
 • Görevlendirildiği projelerin raporlarını düzenli ve zamanında iç kullanım ve bağışçılara yönelik olarak hazırlamak,
 • İlgili olduğu projelerin toplantı ve etkinliklerini organize etmek ve Program Koordinatörüne raporlamak,
 • Görevlendirilmesi halinde Derneği toplantılarda temsil etmek,
 • Projelerin faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak ve hedeflerini gerçekleştirmek; Proje Koordinatörünün yönlendirmelerini uygulamak,
 • Ofis yönetimini yapmak ve ofis ile ilgili idari görevleri yerine getirmek,
 • Görevlendirildiği projelerin çıktılarını proje planına uygun bir şekilde yürütmekte Program Koordinatörüne destek olmak,
 • Proje ortaklarıyla yakın çalışmak ve olumlu ilişkiler kurmak,
 • Projelerin uygulama sahalarında doğal kaynakların korunması ve yönetimine ilişkin ilgili yerel ve bölgesel toplantılara katılmak, gündemi takip etmek ve program koordinatörünü bilgilendirmek
 • Ekip üyelerinin proje sahasındaki faaliyetlerini yerine getirmelerinde lojistik ve diğer konularda destek olmak.


Başvurular tamamlanmıştır. İş tanımındaki minimum şartları karşılayan adayların başvuruları incelenecek ve son elemeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir.