Tehdit Altındaki Coğrafyalar İçin Sanat Ödülü

10.01.2021

Türkiye uygulamalarını Akdeniz Koruma Derneği’nin gerçekleştirdiği ve Avrupa’dan sekiz alanı kapsayan Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı için uluslararası sanat ödülü başvuruları, 7 Şubat’a kadar devam ediyor.

Programın ülkemizde uygulandığı Muğla’daki Gökova Körfezi’nden Antalya’da bulunan Gelidonya Burnu’na kadar olan bölgedeki deniz koruma alanlarının doğal ve kültürel değerlerini sanatla buluşturup insan ve doğa ilişkisinin güçlenmesine eserleriyle katkı sunacak sanatçılar için bu ödül oluşturuldu.

Tehdit Altındaki Coğrafyalar İçin Sanat Ödülü, sanatçılara ve bir korunan alan restorasyon projesinde yer almak isteyen yaratıcılara bir çağrıdır. Sanat ödülü için uygulama süresi on ay olup sanatsal uygulamalar yoluyla yerel toplulukların kendi çevreleri ile olan bağlarının vurgulanması bekleniyor.

Böylece sanatçılara doğa ve insan arasındaki karşılıklı ilişkileri, yeni yollarla gösterme ve ifade etme fırsatının sunulması amaçlanıyor.

Yerel halkı sanat yoluyla doğaya bağlamak isteyen, onlara doğa korumanın getirdiği fırsatları ve zorluklarını gösterebilecek sanatçılar aranıyor. Her sanatçının, çalışmasını gerçekleştireceği korunan alanın bir parçası olarak toplumla etkileşim kurması bekleniyor (Buna örnek olarak; etkileşimli bir sanat enstalasyonu, şiir okuma, yayın, performans veya halka açık sanat sergisi).

Kimler Başvurabilir

Çağrı, doğa ve doğayla ilgili alanlarda çalışan, 25 yaş ve üzerinde olup ilgili alanda tecrübe sahibi tüm sanatçılara, yaratıcılara ve diğer uygulayıcılara açıktır.

Sanat dalı konusunda bir sınırlama olmayıp sanatın tüm dalları ile ilgilenenlerin başvuruları değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin, programın ilgi odağı hakkında kanıtlanabilir çalışmalarının bulunması beklenmektedir (Ör: iklim değişikliği, yaban hayat, kültürel tarih vb konularında eserlerinin bulunması).

Tek bir sanatçı ya da sanatçı grubunun ortaklaşa başvurusu yapabilecektir.

Başvuru yapan sanatçının Gökova Körfezi’nden Antalya’da bulunan Gelidonya Burnu’na kadar olan bölgedeki deniz koruma alanlarından biri ile bağının olması beklenmektedir. Çalışmayı seçeceği deniz koruma alanına kıyısı olan yerleşim yerinde doğmuş, yaşamış, çalışmış olması, geçmişte alanla ailevi veya kültürel bağlarının bulunması koşulu aranmaktadır.

Özellikle disiplinler arası eserleri bulunan sanatçılar, tercih nedendir.

Düzenleyenler

Tehdit Altındaki Coğrafyalar İçin Sanat ÖdülüCambridge Doğa Koruma Girişimi’nin kurucularından olduğu Tehlike Altındaki Coğrafyalar Programı (ELP) ve Sanat, Bilim ve Koruma Programı’nın (ASCP) yeni bir iş birliğidir. Hem ELP hem de ASCP, coğrafyaların doğal ve kültürel değerlerini önemseyen, işbirlikçi, disiplinler arası sanat pratiğini teşvik etmeyi ve aynı zamanda doğa koruma çalışmaları sayesinde ortaya çıkan umutları ve fırsatları gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Tehlike Altındaki Coğrafyalar Programı: Rusya, Gürcistan, Moldova, Portekiz, Romanya, İskoçya, Türkiye, Ukrayna ve Galler’de önemli restorasyon projelerini desteklemektedir. Bu program, kendine yeten sulak alanlar, deniz koruma alanları, yaprak döken ormanlar ve dağ ekosistemleri yaratmayı amaçlıyor. Böylece canlı türlerinin korunması ve bu alanlarda yaşayan insanlar için kültürel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlaması hedefleniyor.

Sanat, Bilim ve Koruma Programı: Biyolojik çeşitlilik ve iklim krizine çözüm üreten disiplinler arası sanat çalışmaları geliştirilmesini sağlıyor. Bu program, kültürün ve çağdaş sanatın doğa korumadaki rolünü araştırıyor ve sanatçıları bu konularda fikir alışverişine davet ediyor. Özellikle, sanatçılar ve bilim insanları arasındaki iş birliğinin doğa koruma konularını nasıl ele aldığını ve tasvir ettiğini keşfedip ortaya koyuyor. Cambridge Doğa Koruma Girişimi (CCI), Cambridge Üniversitesi ve dokuz uluslararası odaklı koruma kurumları arasındaki bir iş birliğidir. Bu iş birliği, küresel biyoçeşitlilik anlayışını dönüştürmeyi ve hem biyoçeşitlilik hem de toplumlar için sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlamaktadır. Girişimin ortakları dünya çapında 180’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Ödül

  1. Ödül: 3400 $

Her ülkeden bir sanatçı veya sanatçı grubunun seçilmesinin ardından sunulacaktır.

  1. Ödül: 2500 $

Sekiz korunan alandan sanatçıların eserleri değerlendirilerek verilecek uluslararası birincilik ödülüdür.

Takvim

Başvurular, 7 Şubat 2021 tarihine devam edecektir. Organizatörler başvuruları gözden geçirecek ve birkaç sanatçıyı başlangıç konseptlerini oluşturmaya davet edecektir. Bu konseptlerin değerlendirilmesinin ardından başvuranlar arasından Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programının uygulandığı Avrupa’daki sekiz alandan birer sanatçı ya da sanat grubu seçilecektir. Türkiye’den sadece bir sanatçı ya da sanatçı grubu seçilecektir.

Sanatçı ya da sanatçı grubu, Haziran 2021’de çalışmalarına başlayacak ve Nisan 2022’ye kadar, korona virüs kısıtlamaları el verdiği sürece devam edecektir. İkinci ödül, yarışmanın sonunda üstün başarıya sahip sanatçıya/sanatçı grubuna verilecektir.

Başvuru:

Ödül için başvuru formuna ve tüm detaylara şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.endangeredlandscapes.org/our-approach/celebrating-art-and-culture/landscape-residencies/

*Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı kapsamında Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar ve programın Türkiye’de uygulandığı alanlar hakkında bilgi için:

www.akdenizkoruma.org.tr

Fotoğraf: Zafer Kızılkaya