Yolda Girişimi'nin Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği Uzman Çalıştayı Raporu

29.03.2024

Yolda Girişimi’nin yürüttüğü “Kültürel Peyzaj Temelli Bir Değerlendirme: Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği” adlı proje kapsamında düzenlenen Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği Uzman Çalıştayı’nın raporu yayınlandı.  

Proje, Ege denizi ve kıyılarındaki yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar ile küçük ölçekli balıkçılığın bir arada var olduğu alanlara ait verilerin (öncelikli türler ve habitatlar, biyolojik çeşitlilik anlamında öncelikli alanlar, balıkçılık av sahaları ve av araçları, balıkçılık kooperatiflerinin kurumsal ve mekansal kapasitesi ve sosyo-demografik yapısı, tehditler, koruma yatırımları, vd.) sayısallaştırılarak çoklu kriterler üzerinden değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda koruma önceliği olan alanların tespit edilmesi ve analiz sonuçlarının açık kaynak olarak paylaşılması hedeflenmektedir.  Çalıştay kapsamında projenin ilgili paydaşları bir araya gelerek Ege’nin kıyı ve denizel ekosistemleri ile ilgili biyolojik çeşitlilik ve küçük ölçekli balıkçılık bazında güncel verilerin paylaşılması, bölgedeki koruma projelerinin tespit edilmesi ve tehdit ve çözümlerin belirlenmesi gibi konulara odaklanmıştır.

Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği Uzman Çalıştayı Raporu