Biz Kimiz ?

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılında ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak İzmir’de kuruldu. Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu, Derneğin öncelikli çalışma konularından. Tüm bunlar tür ve habitatların korunmasına katkı sağlarken bir yandan da geleneksel kıyı balıkçılığını sürdüren balıkçıların meslekteki varlığını güvence altına alıyor.

Misyonumuz

Akdeniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması için toplumları geleneklere uygun ve bilime dayalı projelerle desteklemek.

Vizyonumuz

Akdeniz havzasının en iyi şekilde korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, zengin biyoçeşitliliği korurken de yerel halk için sağlıklı bir yuva ve kültürleri için bir temel oluşturmak.

Değerlerimiz

Bilim

Tüm dünyada canlı türleri ve habitatların yok oluşuna karşı hızlı ve etkili çözümler üretmek gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışma konularımızı ve yöntemlerimizi en etkili şekilde belirleyebilmek amacıyla tüm çalışmalarımızı bilimsel bulguları temel alarak hayata geçiriyoruz.

İş birliği

Farklı bilgi ve tecrübelere sahip kişi ve kurumlarla birlikte hareket etmenin, yerel kalkınma ve doğa koruma çalışmalarını güçlendireceğine inanıyoruz. Bunun için yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri kuruyoruz.

Yerel Kalkınma

İnsanın doğanın parçası olduğundan yola çıkarak; geçimi balıkçılık gibi biyoçeşitliliğin varlığına bağlı olan gruplarla birlikte çalışmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması için bu grupları desteklemeyi önemsiyoruz.

Şeffaflık

Doğa için verilen emek gibi bu emeğin sonuçlarının da paylaşılmasının önemine inanıyoruz. Bunun için yürüttüğümüz çalışmalara farklı bilgi ve becerilerle emek veren üye, gönüllü ve bağışçılarımızı bilgilendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Saygı

Doğadaki çeşitliliğe saygı duyduğumuz gibi farklı etnik köken, dil, din, ırk ve cinsiyetten herkese saygı duyuyoruz. Doğa koruma çalışmalarının herkesin sorumluluğunda olduğuna inanarak yerel gruplar ve gönüllülerle çalışırken her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Doğa hakkında bildiklerimizi paylaşırken, iş birliği kurduğumuz tüm gruplar ve kişilerin bilgi, tecrübe ve tercihlerine saygı duyuyoruz.
Doğa hakkında bildiklerimizi paylaşırken, işbirliği kurduğumuz tüm gruplar ve kişilerin bilgi, tecrübe ve tercihlerine saygı duyuyoruz.

Ödüllerimiz

2012
Deniz Koruma Liderlik Ödülü, Marsh Award, İngiltere
2013
Whitley Doğa Koruma Ödülü, İngiltere
2014
UNDP Equator Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri
2017
Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü, İngiltere
2017
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ödülü, İstanbul
2022
Marsh Charitable Trust Deniz Koruma Liderliği Ödülü, İngiltere

Kurucularımız

Ayşegül DİNÇKÖK
Can GÖRGÜN
Caroline KOÇ
Deniz KARAMANOĞLU SARAL
Derin KARAMANOĞLU
Derya YILDIRIM
Ercüment ALTINSOY
Güngör MUHTAROĞLU
Hakan Hamdi BULGURLU
Haluk KARAMANOĞLU
Huriye GÖNCÜOĞLU
Kenan YILMAZ
Mustafa KOÇ
Özkan ANIL
Serdar CÜMBÜŞ
Vahdet ÜNAL
Volkan HÜRSEVER
Zafer A. KIZILKAYA
Zafer TOSUNOĞLU
Zeynep MUFTİ

Tüzüğümüz