Doğa Koruma Yöneticisi olarak ağırlıklı deniz koruma ve izleme projelerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, derneğin organizasyon ve kaynak yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında görev alıyor. Funda, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yaklaşık 10 yıl kurumsal krediler ve portföy yönetimi alanlarında çalıştı. Deneyimlerini topluma ve dünyaya doğrudan fayda sağlayabileceği bir alana aktarabilmek umuduyla özel sektördeki kariyerine son verdi. Hak temelli toplumsal çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlarda çalıştı.

Halen Ege Üniversitesi Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda denizel ekosistemler ve doğa korumaya odaklandığı yüksek lisans programında özel çevre koruma bölgelerinin etkin yönetimine ilişkin tez çalışmasına devam ediyor.