Akdeniz Foku Popülasyonun ve Yaşam Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi

Akdeniz fokunun (Monachus monachus) yaşam alanlarından olan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Hisarönü Körfezi’nde yürüttüğümüz proje ile; yılın hangi döneminde, ne sıklıkla ve hangi kıyı mağaralarını üreme ve dinlenme için kullandığını belirlemeyi ve kıyı mağaralarını kullanan bireylerin tanımlaması hedeflenmiştir. Bunun için türün yaşadığı kıyı mağaralarının tespit edilmesi ve bu mağaraların fotokapan kameralar ile izlenmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda, Akdeniz fokuna yönelik farkındalığın artması için iletişim ve eğitim çalışmaları hayata geçirilmiştir. Proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) nün koordinasyonu, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nün iş birliği ile 2016-2018 yılları arasında Zoological Society of London-EDGE ve 2018-2021 yılları arasında Prens Bernhard Doğa Fonu'nun desteği ile uygulanmıştır.

Akdeniz foku izleme ve koruma çalışmaları, Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı (Endangered Landscapes Programme) kapsamında 2019-2024 yılları arasında Gökova Körfezi'nden Antalya Yedi Adalar'a kadar olan kıyı şeridinde yürütülmek üzere desteklenmektedir. 

Akdeniz fokunun, Foça ÖÇK Bölgesi’ndeki popülasyonunun ve yaşam alanlarının değerlendirilmesi için 2019 yılında Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu, Foça Belediyesi’nin iş birliği Özel Çevre Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi’nin (The Specially Protected Areas Regional Activity Centre), (SPA-RAC)’ın desteği ile çalışılmıştır.

Proje Galerisi