Deniz Koruma Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi

Gökova Körfezi'nden Antalya'daki Yedi Adalar'a kadar deniz koruma alanlarının iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması ve yörede yaşayanlar için sürdürülebilir faydalar sağlanması hedeflenmektedir. Bunun için deniz koruma alanlarındaki baskılar azaltılarak ve ortadan kaldırılarak, doğal ekosistem süreçlerinin desteklenmesi için çalışılmaktadır. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile koordineli olarak yürütülen proje Blue Marine Foundation tarafından desteklenmektedir. 2020 yılında başlayan proje, 2025 sonuna kadar devam edecektir. 

Proje Galerisi