Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Projesi

Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye)’nin ortaklığında yürütülen “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında 2012-2013 yıllarında şu çalışmalar hayata geçirilmiştir;

Foça, Gökova, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri’nde amatör balıkçılık aktivitelerinin sosyo-ekonomik etkilerini araştırılması

Foça, Gökova, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri’nde alan kullanıcılarının deniz ve kıyı koruma alanı hakkındaki görüşlerine yönelik algı araştırması

Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanlar hakkında farkındalık ve iletişim çalışmaları

Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanlar için işaret direklerinin yerleştirilmesi

Datça Bozburun ÖÇK Bölgesi’nde kadın balıkçılara yönelik eğitim ve kamuoyuna yönelik farkındalık çalışmaları

Proje Galerisi