Denizel Atık Projesi / ACT4 Litter

Denizel atıklar tüm dünyada denizel ve kıyısal ekosistem için ciddi etkilere sahip, karmaşık ve çok boyutlu bir sorun. Akdeniz Havzası, dünyada denizel atıklar konusunda kritik seviyede. Her geçen gün artan kirlilik ve ilgisizlik, Akdeniz’in denizel atıklardan en çok etkilenen alanlardan biri olarak anılmasını beraberinde getiriyor. Bu durum, Akdeniz Havzası için bir dizi eylem planının oluşturulması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanlarında doğal ekosistemlerin denizel atıklardan korunması için bir dizi faaliyet geliştirilme hedefiyle uluslararası bir proje olarak ACT4 Litter hayata geçirildi. Akdeniz’deki on bir ülkede uygulanan proje ile, deniz koruma alanlarına kıyısı olan en az yüz metre uzunluğundaki doğal ekosistemlerde belirli periyotlarla atıkların toplanarak belirli kriterlere göre sınıflandırılıp miktarları belirlenmiştir. Akdeniz Koruma Derneği, Muğla’daki Akçapınar sahilinde 2018-2020 arasında uyguladığı bu proje ile Akdeniz havzasındaki Deniz Koruma Alanlarında denizel atık yönetiminin geliştirilmesi için ortak bir yönetim planının hazırlanmasına katkı sağlamıştır.


Proje Galerisi