Fethiye Körfezinde Denizel Ekosistemlerin İklim Değişikliğine Karşı Güçlendirilmesi “Avcılığa Kapalı Deniz Koruma Alanlarının İlan Edilmesi ve İzlenmesi Projesi

Fethiye-Göcek Deniz Koruma Alanı, çok özel ve tehdit altındaki türleri barındıran yaşam alanlarına sahiptir ve küçük ölçekli balıkçılık yaygın ve geleneksel olarak yapılmaktadır. Son on senede artan yoğun tekne turizmi, sualtı habitatlarında tahribatı artırmıştır. İklimde değişikliğine bağlı olarak popülasyonları giderek artan yeni balık türleri hem körfezin biyolojik çeşitliliği üzerindeki tehditleri artırmış hem de küçük ölçekli balıkçılığa ciddi zararlar vermeye başlamıştır. Proje ile körfez içindeki ve dışındaki hassas alanlarda balıkçılığa kapalı ve birbiriyle ekolojik olarak bağlantılı korunan alanlar ağı yaratılması ile nesli tehdit altındaki türleri ve habitatları koruyacak önlemlerin alınması sağlanmıştır.

Proje, GEF Küçük Destek Programı (SGP)’nin desteği ile 2019-2020 yıllarında uygulanmıştır.

Proje Galerisi