Hayalet Ağ Avcıları Projesi

Kaybolan veya bilerek su altına bırakılan uzatma ve misina ağlar, hayalet ağ olarak adlandırılıyor. Birçok bilimsel çalışma, deniz ve içsulardaki hayalet ağların çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu durum göl ve denizlerdeki canlı popülasyonlarını, mercan resifleri gibi su altı habitatlarını olumsuz etkilediği gibi geçimini balıkçılıktan sağlayanları da etkiliyor.

Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresinin, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olduğu biliniyor. Hayalet Ağ Avcıları Projesi, Gökova Körfezi’nde yoğun olarak rastlanan hayalet ağları denizel ekosistemden uzaklaştırmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak için hayata geçirildi.

Proje ile Gökova Körfezi’nde her türlü su ürünleri avcılığına kapatılan Balıkçılığa Kapalı Alanların güçlendirilmesi, etkin ve sürdürülebilir korunması da hedeflendi.

Bölgedeki su ürünleri kooperatifleri ve yerel yönetimlerle birlikte yürütülen arazi çalışmalarında 7000 metre misina ve 600 metre ağ çıkartıldı. Hayalet ağlara dikkat çekmek üzere yapılan iletişim çalışmaları kapsamında heykeltıraş Ömer Faruk Kılıç tarafından bir heykel yapıldı ve bu heykel denizden çıkartılan ağlarla birlikte Akyaka’da sergilendi.

Gökova Yelken Kulübü’nün ortaklığında 2012-2013 yılları arasında yürüttüğümüz bu proje, GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS fonu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile UNDP tarafından yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklendi.

Hayalet ağ temizlik çalışmalarının, Gökova Körfezi, Fethiye-Göcek ve Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanlarındaki uygulamaları 2019-2024 yılları arasında Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı tarafından desteklenmektedir. 

Proje Galerisi