Marmaris Semenderi İzlenmesi ve Popülasyon Araştırmaları Projesi

Proje ile Marmaris semenderinin (Lyciasalamandra flavimembis) türün, popülasyon yapısı ve dinamikleri (üreme fenolojisi, popülasyon büyüklüğü, yoğunluğu vs.) hakkında bilgi edinilmesi, dağılımı ve yaşam alanındaki tehditlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Tüm bu çalışma sonuçları, tür eylem planları ve bölgedeki yönetim planı çalışmalarına da bilimsel kaynak niteliği taşıyor. Ayrıca yerelde türe karşı farkındalığın artması için farklı ilgi ve yaş gruplarına yönelik iletişim ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.

2017-2019 yılları arasında uygulanan Marmaris Semenderi İzlenmesi ve Popülasyon Araştırmaları Projesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nün iş birliği ile Rufford Small Grants tarafından desteklenmiştir.

Proje Galerisi