Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı

Avrupa’da yüzyıllardır uygulanan, yanlış tarım ve ormancılık uygulamaları ve aşırı şehirleşme doğal yaşam alanlarının parçalanmasına yol açtı. Bu durum bazı denizel, karasal türlerin ve hassas habitatların yok oluşunu beraberinde getirdi. Geride kalan habitatların ise doğal yapılarının azaldığı ve iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğu biliniyor. Bu coğrafyaların, doğal varlığını sürdürülebilmesi için iyileştirme önlemlerinin acilen hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.

Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı (Endangered Landscape Programme), bu sorunlara çözüm üretmek ve örnek uygulamalar oluşturmak üzere Avrupa’da sekiz korunan alanda hayata geçirildi. Program, Avrupa’nın önemli coğrafyalarında biyolojik çeşitliliğin korunarak zenginleşmesi ve canlı yaşamına fayda sağlayan ekosistemler yaratma vizyonuyla yola çıkıyor. Gökova Körfezi’nden Antalya Yedi Adalara kadar olan kıyı şeridi, Avrupa’daki sekiz alanda farklı sivil toplum kuruluşlarının eşzamanlı yürüttüğü bu programın uygulama alanları arasında yer alıyor.

Program kapsamında Akdeniz Koruma Derneği’nin Fauna & Flora International ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile; Türkiye’de yedi yüz kilometreden fazla kıyı şeridinde iyileştirme ve iklim değişikliğine karşı koruma önlemlerinin alınması hedefleniyor. Akdeniz foku, kum köpekbalığı, orfoz gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarına yönelik koruma çalışmaları hayata geçirilip korunan alanlar ağı kurulması için çalışılıyor. Ayrıca tüm bu çalışmalarla denizel türlerin azalması, habitat tahribatı ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen küçük ölçekli kıyı balıkçılığının da desteklenmesi sağlanıyor. 2019 yılında başlayan 2024 yılında tamamlanacak olan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir. Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı, Lisbet Rausing ve Peter Baldwin’ın sahip olduğu Arcadia Fonu ve Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Koruma Girişimi’nin desteği ile kuruldu.

Video 

Proje Galerisi